CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA


Chráněná pracovní místa v Modrém klíči byla vybudována dle zákona o zaměstnanosti a poskytují pracovní rehabilitaci dospělým lidem s mentálním postižením a se změněnou pracovní schopností. Mnozí z nich v Modrém klíči také využívají sociální služby denního nebo týdenního stacionáře.

První dílna pro 13 osob se změněnou pracovní schopností (dále ZPS) je v provozu od září 1993. Tato dílna získala statut chráněné dílny 1. května 1995. Vzhledem k tomu, že přibývalo žadatelů o pracovní rehabilitaci v chráněné dílně, rozhodl se Modrý klíč toto pracoviště rozšířit. Za přispění Úřadu práce hl. m. Prahy, Magistrátu hl. m. Prahy a mnoha sponzorů se podařilo rozšířit kapacitu a otevřít další dvě dílny. Chráněná pracovní místa poskytují práci 50 osobám se ZPS, o které se stará kolektiv asistentů.

Předmětem činnosti jsou montážní, kompletační a balicí práce nenáročné z hlediska spotřeby energií, vybavení a kvalifikovanosti pracovní síly. Pracovníci se ZPS se středním a těžším stupněm postižení potřebují delší dobu na zapracování, mají nižší pracovní výkon a nižší schopnost dlouhodobé koncentrace. Chráněná pracovní místa umožňují poskytovat pracovní rehabilitaci v době od 7 do 15 hodin, kdy je částečný pracovní úvazek doplněn potřebnou sociální službou, kterou poskytují pracovníci v sociálních službách, včetně nabídky zájmových aktivit či ozdravných pobytů v přírodě.

Jedním ze základních principů fungování chráněných pracovních míst je zabezpečení trvalé práce pro handicapované osoby. To vyžaduje od zadávajících firem pochopení dané problematiky, ochotu hledat nová řešení a důvěru ve schopnosti kolektivu asistentů, že budou zakázky v termínu odvedené. Na asistenty je kladen vysoký požadavek na spolehlivost, určitou míru přizpůsobivosti a dobrou organizaci práce, kde se klade důraz na kvalitní zaškolování pracovníků se ZPS.

U všech pracovníků se ZPS je možné sledovat rozvoj pracovních schopností, samostatnosti a určité sociální orientace. Samozřejmě podle typu a hloubky postižení jsou vytvářeny úměrné nároky na práci, která je rozdělována tak, aby všichni okusili pocit úspěšnosti a společenské prospěšnosti. Již se také podařilo několik pracovníků se ZPS zapojit do běžného pracovního poměru.

Dílny chráněných pracovních míst Modrého klíče nabízejí firmám i podnikatelům tyto služby:

  • kompletace a odbavení poštovních zásilek,
  • etiketování výrobků,
  • kompletace, balení, třídění, skládání,
  • jakékoliv další jednoduché manuální práce, dílčí operace.

Modrý klíč je oprávněn poskytovat náhradní plnění povinného podílu zaměstnanců se ZPS podle zákona č. 1/91 Sb. o zaměstnanosti § 24.