TÝDENNÍ STACIONÁŘ


Týdenní stacionář Modrého klíče má kapacitu 27 uživatelů služeb.

Služba poskytuje uživatelům kompletní stravování 5x denně, ubytování blížící se běžnému domácímu prostředí, fyzioterapeutické služby, denní aktivizační program na pracovištích předprofesní přípravy a v dílnách chráněných pracovních míst.

Uživatelům je poskytnuta podpora při zajištění chodu domácnosti, při běžném úklidu, při hospodaření s penězi, včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami, zajištěna pomoc při vyřizování osobních záležitostí, podpora při zájmových aktivitách, kulturních a společenských akcích, pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob s mentálním a kombinovaným postižením.

Posláním služby týdenního stacionáře je podpořit proces osamostatňování lidí s mentálním a kombinovaným postižením vytvářením optimálního zázemí pro nácvik života mimo rodinu při zachování rodinných vazeb.

Cílem služby týdenního stacionáře je proces osamostatňování osob s mentálním a kombinovaným postižením, pro který zabezpečujeme:

  • podporu při komunikaci a navazování vrstevnických vztahů mezi uživateli,
  • podporu při organizování času s důrazem na vymezení času pro aktivizaci a relaxaci,
  • nácvik činností souvisejících s vedením domácnosti,
  • rozvoj zájmů mj. formou návštěv kulturních a společenských akcí,
  • nácvik chování v různých společenských situacích,
  • nácvik využívání verbálních a alternativních způsobů komunikace při vyřizování osobních záležitostí,
  • nácvik práce s informacemi,
  • nácvik samostatného pohybu a orientace ve vnitřním i venkovním prostředí, včetně využívání prostředků MHD.