Sestry Havelkovy a The Swings zvou na benefiční narozeninový koncert

Vážení a milí přátelé,

jistě všichni víte, že v letošním roce slaví Modrý klíč dvacáté páté výročí od zahájení provozu poskytování sociálních služeb dětem i dospělým lidem s mentálním a vícečetným postižením. Tradiční každoroční Slavnost Modrého klíče letos proběhne 19. května (pozvánky budeme ještě zasílat) a oslavy budou pokračovat i během následujících Dnů otevřených dveří. Sobotu 20. května bude provázet již pátý ročník festivalu sborového zpěvu Svět hudby, svět pro všechny. Dny otevřených dveří pak završí narozeninový benefiční koncert ve velkém sále Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze 1. Vystoupí Sestry Havelkovy s orchestrem a vokální kvarteto The Swings. Mezi gratulanty přijde popřát i herečka Zdenka Procházková. Vstupenky jsou již v prodeji na webu Městské knihovny https://www.mlp.cz/cz/akce/e19867-sestry-havelkovy-s-orchestrem-a-vokalni-kvarteto-the-swings/ a v pokladně Městské knihovny, Mariánské nám. 1, Praha 1 (pokladna je otevřena po-pá 14 – 20 hod.). Vstupenky je možné zakoupit též v síti TicketPro: http://www.ticketpro.cz/jnp/vyhledavani/index$867.html?segments=all
&translateUrl=0&prefixQuery=1&queryANDWords=m%C4%9Bstsk%C3%A1+knihovna
&x=26&y=19&queryField=&category=&region=&eventFrom=&eventTo=
Věříme, že Vás osloví i originální modroklíčovský plakát. Autorem ilustrací použitých na plakátu je zaměstnanec dílny chráněných pracovních míst Jakub Javůrek. Celý výtěžek koncertu bude využitý na zřízení nové sociální služby Domov Modrý klíč. Dovolte nám tedy na závěr poděkovat partnerům, bez jejichž podpory by se benefiční koncert nemohl realizovat. Jsou jimi Městská knihovna v Praze 1, Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., všichni účinkující a jejich zastupující agentury Na perutích a Blue Season art agency a úřad Městské části Prahy 12. Přejeme Vám krásné jarní dny a těšíme se na setkání s Vámi na narozeninovém koncertu.