Třicet tisíc pro keramiky z Modrého klíče

Modrý klíč získal od Nadace Tesco v rámci vypsané soutěže komunitních projektů „Vy rozhodujete, my pomáháme“ 30.000 Kč na dovybavení keramické dílny.

V keramické dílně Modrého klíče pracují uživatelé s mentálním hendikepem. Dostávají zde možnost zapojení se do pracovního procesu v příjemném a bezpečném prostředí. Prostřednictvím dílenských prací získávají mnoho cenných zkušeností do profesního i osobního života. Rozvíjejí zde běžné denní činnosti (domácí práce, úklid, vytírání podlahy, používání pračky, věšení prádla apod.), pracovní činnosti a návyky (dochvilnost, převlékání do a z pracovního oděvu, zodpovědnost při plnění úkolů, psaní, počítání, malba, modelování z hlíny, práce na strojích, broušení, natírání povrchů), dále zručnost při práci se sádrovými formami, dostávají prostor pro vyjádření fantazie. Díky práci s keramickou hlínou procvičují jemnou i hrubou motoriku. Poznávají návaznost dílčích kroků v dílně (od zpracování surovin až po prodej hotového výrobku). Nabývají sebevědomí díky spolupráci se svými kolegy/kamarády. Prostřednictvím nových pomůcek a materiálů se pro naše klienty v keramické dílně otevřou nové možnosti, umožní jim další rozvoj kreativity, fantazie i pracovních dovedností.

Slavnostní předání symbolického šeku se uskutečnilo 17. května 2017 na radnici MČ Praha 4 za přítomnosti starosty pana Petra Štěpánka a zástupkyně starosty s kompetencemi v oblasti sociální, zdravotní a rodinné politiky paní Ivy Kotvové. Z rukou ředitele HM Tesco Novodvorská pana Petra Maška převzal šek zástupce ředitelky Modrého klíč Radovan Netušil.

Popřejme klientům Modrého klíče hodně radosti při další tvorbě a my ostatní se již nyní můžeme těšit na nové výrobky na podzimním a předvánočním trhu!