Adventní klíčení. Vernisáž výstavy pro Modrý klíč.

ADVENTNÍ KLÍČENÍ JE OPĚT TADY! I letos pro vás pořádáme tradiční prodejní výstavu pro Modrý klíč. Vernisáž proběhne tento čtvrtek 6. prosince 2018 od 16:30 v kostele Panny Marie Královny míru (Praha 4, Ve Lhotce 36).

Prodejní výstava obrazů klientů Modrého klíče bude doplněna prodejem výrobků našich chráněných dílen, autogramiádou Pavla Volodkoviče k jeho sbírce S básní svět zkrásní. Se speciálním programem vystoupí dětský pěvecký sbor ZUŠ Adolfa Voborského pod vedením sbormistra Pavla Poláška.

Každý si odnese modrý klíč. Výtěžek prodeje bude použit na podporu aktivit lidí s mentálním a kombinovaným postižením.