Přejeme hezké prázdniny!

Po poněkud komplikovaném provozním roce přejeme všem našim klientům, jejich rodinám, všem zaměstnancům a přátelům Modrého klíče hezké prázdniny. V září se se všemi těšíme na viděnou!