Nový projekt byl úspěšně dokončen!

Modroklíčovský projekt „Bezpečně na toaletu i do sprchy“ byl letos úspěšně dokončen. Navázal na fázi z přechozího roku, kdy se v jedné z koupelen realizoval stropní systém Roomer. Díky podpoře dárců v roce 2021 bylo možné realizovat pořízení zvedací jednotky Altair se závěsným šířkově nastavitelným ramenem. Jeho cena činí 64 040 Kč. Stropní systém pokrývá a obslouží celou plochu speciálně vybavené koupelny stacionáře. Používáním tohoto zvedacího systému jsme zajistili zvýšení bezpečnosti klientů s kombinovaným postižením při vysazování na toaletu, při použití bezbariérové sprchy a při přemístění na vozík. Vybavení koupelen stropním zvedákem usnadňuje manipulaci s tělem klienta, zajišťuje mu bezpečí a intimitu, předchází případným úrazům klientů sociální služby i ošetřovatelského personálu, kterým jsou převáženě ženy.

Cílovou skupinou jsou uživatelé denního a týdenního stacionáře Modrého klíče. Jedná se o dospělé osoby s mentálním a vícečetným postižením, tedy i s těžkým tělesným postižením, odkázané na pomoc asistenta. Vybavení toalety a sprchového koutu bylo realizováno ve skupině, která poskytuje zázemí osmi uživatelům.

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Tesco v rámci grantového programu VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME, jehož řízením je pověřena Nadace rozvoje občanské společnosti. Děkujeme!