Veřejná sbírka pro Modrý klíč

Aktuálně hledáme partnery a podporovatele pro připravené investiční projekty Modrého klíče, více informací uvádíme v připojeném letáku.

Číslo účtu veřejné sbírky pro Modrý klíč je 96409379/0800, QR kód pro zjednodušení platby je k dispozici rovněž v připojeném letáku.

Děkujeme za propagaci a šíření. Již 30 let podporujeme aktivní život lidí s mentálním postižením.