Den otevřených dveří Modrého klíče

Na neděli 26. května je od 10 do 16 hodin připraven den otevřených dveří, v jehož rámci se můžete účastnit komentovaných prohlídek učeben, dílen a atelierů, individuální konzultace s ředitelkou a odborným personálem, seznámit se s výroční zprávou Modrého klíče za rok 2023, posedět u kávy v galerii či využít atrakce pro děti. Pro zájemce připravujeme od 11 hodin přednášku o významu fyzioterapie pro klienty s vícečetným postižením a od 14 hodin besedu o zkušenostech pečujících o děti i dospělé s postižením v rodině a o naplňování jejich potřeb. Těšíme se na setkání s Vámi!