DENNÍ STACIONÁŘ


Denní stacionář Modrý klíč je registrovanou sociální službou s kapacitou 88 uživatelů služeb. Poskytuje sociální služby v různých formách, přizpůsobených druhu a hloubce postižení a věku uživatelů.

Dětem v předškolním věku a ve věku povinné školní docházky je poskytováno vzdělávání na úrovni mateřské školy speciální a základní školy speciální, starší uživatelé mají možnost denní program realizovat na pracovištích tzv. předprofesní přípravy nebo v dílnách chráněných pracovních míst. Kromě výchovně vzdělávacího a aktivizačního programu zabezpečuje denní stacionář uživatelům stravování, dopravu, fyzioterapeutické služby a poradenskou činnost.

Posláním služby denního stacionáře je prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb a cestou podpory rozvoje samostatnosti lidí s mentálním a kombinovaným postižením přibližovat způsob jejich života způsobu života běžné věkově srovnatelné populace.

Cílem služby denního stacionáře tedy je další rozvoj a osamostatňování lidí s mentálním a kombinovaným postižením, pro jehož realizaci zabezpečujeme:

  • podporu a spolupráci při plánování individuálních cílů uživatelů v jednotlivých oblastech rozvoje, jejich realizaci a vyhodnocování,
  • podporu při strukturaci času,
  • podporu při volbě vhodných pracovních činností,
  • podporu a pomoc při nácviku jednoduchých pracovních postupů,
  • osvojování si pracovních dovedností,
  • podporu a pomoc při udržování a dalším rozvoji dříve nabytých znalostí,
  • podporu zájmových aktivit zapojením do zájmových kroužků,
  • podporu při komunikaci a navazování vztahů s vrstevníky.

Všichni zaměstnanci Modrého klíče procházejí intenzivním školením tak, aby ke svým morálním kvalitám a profesním znalostem získali teoretické i praktické znalosti a dovednosti pro specifickou práci s uživateli s mentálním a kombinovaným postižením.