ODLEHČOVACÍ SLUŽBY


Odlehčovací služba, přizpůsobená druhu a hloubce postižení uživatele a jeho věku, je formou sociální služby, která pomáhá pečujícím řešit náročné situace v době, kdy nejsou poskytovány sociální služby v základních provozech denního a týdenního stacionáře, a to převážně formou víkendových pobytů. Je určena pro klienty Modrého klíče.

Poslání odlehčovací služby je zabezpečit uživatelům individuálně nastavené sociální služby v době, kdy tyto nejsou poskytovány v denním a týdenním stacionáři Modrého klíče a pečující nemohou dočasně z různých důvodů uživatelům potřebnou péči poskytovat (např. regenerace sil pečujících osob, předcházení syndromu vyhoření, krizové situace,…).

Cílem odlehčovací služby je především realizace víkendových pobytů, při které zabezpečujeme:

  • stravování, ubytování a fyzioterapeutické služby,
  • program přizpůsobený potřebám konkrétních uživatelů sestávající převážně z aktivit, které se podobají víkendovému rodinnému životu.

Odlehčovací služba v Modrém klíči je nejčastěji organizována jako pobytová od pátečního odpoledne do pondělního rána. Rodinám uživatelů denního i týdenního stacionáře tak nabízí čas pro relaxaci a obnovu sil, které jsou zapotřebí ke každodenní péči o děti a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. V mnohých případech také nahrazuje odlehčovací služba krizovou pomoc těmto rodinám, a to v situacích, kdy je pečující sám nemocen nebo na plánovaném lékařském zákroku.

Pro uživatele odlehčovací služby je program plánován dle jejich schopností a potřeb. Blíží se běžným aktivitám v každé domácnosti a je doplněný o další činnosti, které může nabídnout odborný personál.

Mezi základní činnosti této služby patří pomoc při přípravě a podávání stravy, pomoc při osobní hygieně nebo při přesunu z lůžka na vozík a podobně.

K domácím pracím patří také mytí použitého nádobí, povlékání ložního prádla a stlaní, praní osobního prádla, včetně věšení, třídění a rovnání, běžný úklid, v zimním období i úklid sněhu (všechny aktivity jsou samozřejmě podpořeny asistenční dopomocí dle schopností klienta).

K volnočasovým aktivitám, pokud počasí dovolí, patří výlety, skotačení na zahradě, sportování na hřišti či vycházky a nákupy.

Také návštěva programů v naší galerii je vítaným zpestřením, stejně tak třeba oslavy narozenin. To je velká motivace k přípravě občerstvení a také dárků v rámci výtvarného tvoření. Vždyť výrobky, obrázky a dekorace, které se tu společně vytvoří, pak zdobí naše prostory.

A večer třeba povídání s knížkou o zvířátkách, stolní společenské hry, poslouchání hudby nebo sledování televize. Společné debatování o osudech seriálových rodin a chování některých kladných i záporných hrdinů tak rozvíjí sociální dovednosti a orientaci ve společnosti.