Bez vás by to nešlo!

Bez vás by to nešlo!

Modrý klíč, o. p. s., je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a vícečetným postižením. Kvalita poskytovaných služeb je závislá na kvalitě personálu z hlediska etiky i kvalifikace a také na materiálně technickém zázemí. To vše bez dostatečného finančního zajištění není možné. Hlavním zdrojem zůstávají granty a dotace MPSV a MHMP, jejichž podíl v roce 2020 na celkovém hospodaření činil cca 78 %. Zbývající část tvoří příspěvky samotných uživatelů služeb, granty nadací, městských částí, příspěvky Úřadu práce, vlastní hospodářská činnost a dary sponzorů (podrobné informace budou zveřejněny jako každoročně ve výroční zprávě).

Rádi bychom vyzdvihli podporu městských částí, kterou přispívají na zlepšení kvality života svých občanů závislých na fyzické pomoci druhých osob. Jejich podíl na finančním zajištění sociálních služeb Modrého klíče činil 1,25 %. Konkrétně projekt Modrého klíče podpořily MČ Praha 4 (220.000,- Kč), MČ Praha 4 – Libuš (20.000,- Kč), MČ Praha 5 (10.000,- Kč), MČ Praha 5 – Zbraslav (22.500,- Kč), MČ Praha 6 (32.000,- Kč), MČ Praha 11 (95.000,- Kč) a MČ Praha 12 (160.000,- Kč). Mimo sociální služby ještě podpořily inkluzivní projekty v oblasti kultury MČ Praha 4 – Libuš (20.000,- Kč) a MČ Praha 12 (30.000,- Kč). Děkujeme!