Projekt „Stropní zvedák pomůže do vany i na toaletu“ byl úspěšně realizován

Díky podpoře dárců v roce 2020 bylo možné realizovat pořízení stropního zvedacího systému Roomer s instalací do koupelny v prostoru ubytování klientů týdenního stacionáře Modrý klíč a do koupelny, která je u skupiny denního stacionáře klientů s těžkým tělesným a mentálním postižením. Cena systému Roomer je 190 908,- Kč.

Stropní systém pokrývá a obslouží vždy celou plochu speciálně vybavené koupelny stacionáře. Používáním tohoto zvedacího systému jsme zajistili zvýšení bezpečnosti klientů s kombinovaným postižením při vysazování na toaletu a při přemístění do speciální vany, na lehátko a na vozík. Vybavení koupelen stropním zvedákem usnadňuje manipulaci s tělem klienta, zajišťuje mu bezpečí a intimitu, předchází případným úrazům klientů sociální služby i ošetřovatelského personálu, kterým jsou převáženě ženy.

Cílovou skupinou týdenního stacionáře jsou dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Kapacita komunitního ubytování, kde se bezbariérová koupelna nachází, je 12 uživatelů služeb. Dané prostory jsou dále využívány také pro víkendové odlehčovací služby pro děti i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením.

Tento projekt byl finančně podpořen nadačním příspěvkem Nadace ČEZ v rámci veřejného grantového řízení Podpora regionů 2020 prostřednictvím aplikace „EPP Pomáhej pohybem“ a dary společností Innogy Česká republika, a. s., Festo, s. r. o. a Sudop Praha, a. s., dále pak darem basketbalistů USK Praha, darem, který vybrali zaměstnanci Brinks Clash Solution a G4S, a. s. mezi sebou, a Tříkrálovou sbírkou 2020 realizovanou Římskokatolickou farností u kostela Panny Marie Královny Míru, se sídlem v Praze 4 – Lhotce. Děkujeme! Děkujeme také všem neznámým podporovatelům, kteří se zapojili do projektu prostřednictvím aplikace „EPP Pomáhej pohybem“ a ve velmi krátké době necelých dvou týdnů nasbírali potřebné body.