Děkujeme za podporu modroklíčovských projektů

Nejzásadnějším projektem loňského roku byla investice do rekonstrukce a dostavby části týdenního stacionáře. Projekt jsme připravovali 2 roky, na počátku roku 2023 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, které bylo v březnu úspěšně ukončeno podepsáním smlouvy. V dubnu byla stavba zahájena a v prosinci zkolaudována. Zbývá vybavit vnitřní prostory nábytkem a nezbytnými předměty denní potřeby. Finančně se na akci podílelo MPSV ČR v rámci grantové výzvy MPSV-09 pro Cíl 2 – Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb, a neobyčejně štědrý dar Nadace Agrofert.

Děkujeme všem, kteří podporou našich projektů ocenili naši práci, podílejí se na zkvalitnění života našich uživatelů s těžkým kombinovaným postižením a dávají tak jistotu i jejich rodinám do budoucna.