Kraniosakrální terapie I.

Kraniosakrální terapie I.

88 

Popis produktu

AUTOR

Markéta Bezůšková, fotoilustrce Radovan Netušil

Autorka v 2. doplněném vydání seznamuje v úvodu čtenáře s historií a kořeny osteopatie a kraniosakrální terapie. Dále se na základě svých mnohaletých terapeutických i lektorských zkušeností věnuje anatomii a fyziologii kraniosakrální soustavy. Ve 3. kapitole vypisuje možné indikace a kontraindikace pro ošetření touto technikou. Největší část textu je věnována popisu techniky dle desetibodového protokolu. Text je určen pro frekventanty a absolventy základního kurzu CST.