Lidé s mentálním postížením tančí

Lidé s mentálním postížením tančí

192 

Popis produktu

AUTOR

ERIKA LANDISCHOVÁ

Podmínkou skutečné integrace osob s mentálním postižením (dále jen osob s MP) je uznání jejich společenské rovnocennosti a přijetí faktu, že tyto osobnosti prodělávají obdobný fyziologický i psychologický vývoj jako lidé bez mentálního postižení. Vývoj, který proběhne úspěšně pouze tehdy, jsou-li uspokojeny nejen jejich primární, ale i sekundární (psychologické a sociální) potřeby. Jedinci s MP představují mezi lidmi se zdravotním postižením nejpočetnější skupinu a přesto zatím nebylo publikováno mnoho informací o jejich sebepojetí a vnímání okolního světa. Není divu, že nám zatím schází přesnější představa o hloubce jejich citového života. Osoby s MP totiž většinou nedovedou výstižně vyjádřit své postoje a pocity a aktivně hledat cestu k porozumění s okolním světem. Z tohoto důvodu nejsou u nich využitelné běžně používané psychoterapeutické techniky, které vyžadují schopnost verbálního vyjádření vnitřních pocitů. Pozoruji, že i lidé s MP jsou schopni při vhodné stimulaci tancem introspekce a následného sdělení svých představ, vzpomínek a snových prožitků. Tato práce zachycuje snahu autorky přiblížit pochopení potřeb a někdy neobvyklých reakcí osob s mentálním postižením. Vychází ze zkušeností nabytých v hodinách taneční terapie organizovaných již po tři roky ve stacionáři Modrý klíč. Autorka se tomuto oboru věnuje profesionálně a přednáší jej na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK. Tato skripta jsou určena odborníkům, kteří jsou s lidmi s MP v profesionálním kontaktu (vychovatelům, speciálním pedagogům, psychologům, psychiatrům…), rodičům lidí s MP a všem lidem, kterým není vnitřní svět lidí s MP lhostejný.