Psychoedukační profil – Revidované vydání

Psychoedukační profil – Revidované vydání

269 

Popis produktu

AUTOR

E. SCHOPLER A KOL.

Individuální hodnocení a léčebně vzdělávací program pro děti s autismem a děti s podobným vývojovým postižením

Jedná se o základní diagnostický materiál nezbytný pro tvorbu individuálních výchovně – vzdělávacích plánů, využitelný ve všech typech speciálních škol, speciálně pedagogických centrech, psychologicko pedagogických poraden, i jako studijní materiál odborných škol se speciálně pedagogickým zaměřením. Oba Psychoedukační profily jsou součástí základního souboru materiálů TEACCH programu, který dále obsahuje Výukové strategie pro děti s autismem (Portál, 1998) a Výukové aktivity pro děti s autismem (Nakladatelství Modrý klíč, koncem roku 2001).