Výukové aktivity pro děti s autismem

Výukové aktivity pro děti s autismem

269 

Popis produktu

AUTOR

Eric Schopler a kol.

Individuální hodnocení a léčebně vzdělávací program pro děti s autismem a děti s podobným vývojovým postižením. Cílem této knihy je zpřístupnit učitelům, rodičům a všem ostatním pečujícím o děti s autismem dlouholeté zkušenosti při vytváření programů a aktivit šitých těmto dětem na míru. Příklady uvedené knize by měly sloužit jako základní materiál, který by čtenáři přinesl nové myšlenky a inspiraci, jak a co učit, jak stanovit výukové cíle a jak tyto cíle vhodně zakomponovat do výukových osnov. Kniha je rozdělena do oddílů podle procvičované dovednosti – nápodoba, vnímání, hrubá a jemná motorika, koordinace oko-ruka, poznávací a verbální schopnosti, sebeobsluha, sociální oblast, chování.