Učím se I – Myslet a tvořit – náměty pro výuku dětí s autismem

Učím se I – Myslet a tvořit – náměty pro výuku dětí s autismem

250 

Popis produktu

AUTOR

Modrý klíč

Sbírka výukových aktivit a úloh, kterými se lze inspirovat při výuce. Obsahuje 100 příkladů z různých oblastí učení: zobecňování, pracovní dovednost, pracovní chování, komunikace, sebeobsluha, nezávislé funkce, volný čas a sociální dovednosti. Všechny aktivity se realizují s levnými pomůckami, které lze snadno najít ve třídě či doma. První kapitola osvětluje proč a jak vytvářet aktivity učení speciálně přizpůsobené osobám s autismem a mentální retardací, ostatní kapitoly se již věnují konkrétním příkladům práce.