Vzdělávání jako pomoc pro samostatný život

Vzdělávání jako pomoc pro samostatný život

60 

Popis produktu

AUTOR

Kolektiv autorů

Sborník příspěvků, přednášek a závěrečných hodnocení workshopů z mezinárodní konference Vzdělávání jako pomoc pro samostatný život – Modely celoživotního vzdělávání lidí s mentálním postižením v Evropě, jejímž cílem bylo přiblížit možnosti celoživotního vzdělávání lidí s mentálním postižením. Model celoživotního vzdělávání podporuje aktivní zapojení lidí s MP do společnosti, uschopňuje lidi s MP k uplatňování svých práv na vlastní volbu a rozhodování. Otevírá jim tak možnost zúčastnit se a přispívat do života společnosti ve všech jejích oblastech.