Aktivity volného času pro osoby s těžkým a kombinovaným postižením

Aktivity volného času pro osoby s těžkým a kombinovaným postižením

48 

Popis produktu

AUTOR

Modrý klíč

Kniha je první z připravovaného souboru tří publikací, které si kladou za cíl přispět k plnohodnotnému životu těžce postižených. Každá činnost, ve které mohou být úspěšní, se stává východiskem rozvoje mnoha dalších schopností a dovedností, utváří žádoucí volní vlastnosti, posiluje sebevědomí, rozšiřuje schopnost komunikace, připravuje tyto osoby k možné integraci. V první kapitole se čtenář seznámí s využitím počítačů, dozví se, jak vybírat, upravit a používat počítač, aby tato činnost byla atraktivní i pro těžce postižené. Dalších pět kapitol je věnováno sportovním aktivitám. Tyto aktivity jsou často lidem s kombinovaným postižením nedostupné. Kniha však dokazuje, že vhodnou úpravou sportovního vybavení či využitím jednoduchých pomůcek, mohou postižení provozovat i tak náročné sporty jako je lyžování, kanoistika, jezdectví nebo horolezectví. Samostatná kapitola je věnována stolním hrám a činnostem, které vyžadují spolupráci. Kniha je vhodným doplňkem přípravy studentů odborných škol, pracovníků speciálních zařízení, rodičů a osobních asistentů.