Fyzioterapie metodou paní Jílkové

Fyzioterapie metodou paní Jílkové

270 

Popis produktu

AUTOR

Magdalena Jílková, Ilustrace Radovan Netušil

Paní Magdalena Jílková vycházející z celoživotní praxe, kdy působila na oddělení dětské neurologie Thomayerovy nemocnice a spolupracovala s doc. Vlachem, doc. Vélem či as. Čiperovou, vytvořila pro Modrý klíč metodiku fyzioterapeutické práce určenou pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením. Teoretická východiska, vlastní zkušenost a praktické návody pak vtělila do tří dílů skript. V úvodní předmluvě díla sama nabádá: „Při péči o dítě s postižením je nutná pilná a systematická práce, která musí začít velmi brzy. Nerozmýšlejte se, neutěšujte se, že Váš problém vyřeší čas. Nevyřeší – budete mít jen zpoždění. Mnohdy i tzv. „zdravé dítě“ potřebuje stimulaci a s cvičením by se nemělo váhat. Vždy můžeme zlepšit jeho pohybové vzory. Zdravému dítěti se cvičení líbí, cvičením z něj vychováváme cílevědomé dítě s možností všestranného vývoje. I na našich klientech pozorujeme zlepšení aktivity a cílevědomosti.“ První díl obsahuje tři kapitoly z celkových osmi kapitol. Jedná se o: 1. Předmluva, 2. Historie a vývoj fyzioterapie a jejích metodik, 3. Fyziologický vývoj dítěte a konfrontace s postižením – reflexologie. ISBN 80-86980-02-2