Program 22 – Spolupráce samosprávy s organizacemi osob s postižením

Program 22 – Spolupráce samosprávy s organizacemi osob s postižením

25 

Popis produktu

AUTOR

Modrý klíč

Rozhodování samosprávy ovlivňuje každodenní život osob s postižením. Proto by samosprávy měly při rozhodování respektovat aspekty postižení. Program 22 je metoda vytvořená švédskou organizací osob s postižením, která je zaměřena na sestavování plánů politiky pro osoby s postižením. Tento materiál se zabývá možnostmi spolupráce samosprávy a organizací osob s postižením při vytváření plánů politiky pro osoby s postižením, obsahuje konkrétní návrhy na plánování a soubor otázek týkající se Standardních pravidel pro vyrovnávání příležitostí pro osoby s postižením přijatých OSN. Tyto otázky mohou samosprávy a organizace osob s postižením použít při vyhodnocování souladu své činnosti se Standardními pravidly. Program 22 je upraven tak, aby byl aplikovatelný i mimo Švédsko.